Cách phân quyền nhanh cho một nhóm người dùng truy cập vào quy trình công việc (checkflow)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để phân quyền cho một nhóm người dùng được phép truy cập vào các tính năng trong quy trình công việc (CheckFlow) thực hiện như sau:

Bước 1: Từ nemu Work –> Chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Ở mục Phân quyền –> Chọn Nhóm quyền

Bước 3: chọn Nhóm quyền cần thêm người dùng

Bước 4: Chọn Tab Người dùng sau đó chọn +Thêm

Bước 5: Thực hiện lựa chọn nhân viên cần phân quyền sau đó chọn Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 212

Cùng Topics

Bài tiếp: Cách cấu hình tự động tính tiến độ cho từng bước thực hiện trong quy trình công việc (checkflow)