Cách phân quyền cho một người dùng truy cập vào module Danh sách công việc (Task)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để phân quyền chức năng cho một người dùng truy cập vào module Danh sách công việc (Task) thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Ở mục Phân quyền –>Chọn Người dùng, gõ tên hoặc tìm từ cây đơn vị tài khoản nhân viên tương ứng

 Bước 3: Chọn tab Chức năng –> Tích chọn các ô nhóm quyền tưng ứng –> bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 37

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập danh mục biểu mẫu trên phần mềm FastWork
Bài tiếp: Cách thêm mới công việc trong liên hệ