Cách phân quyền cho nhiều người dùng truy cập thông báo

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: TỪ menu HRM –> Chọn Quản trị phân hệ HRM+

hoặc: 

Bước 2: Trong giao diện quản trị phân hệ HRM+ –> chọn Phân quyền –> Chọn Nhóm quyền –> Chọn thêm  –> Tạo nhóm quyền có chức năng sử dụng thông báo 

Bước 3:Từ nhóm quyền vừa tạo –> Tích chọn chức năng của sử dụng thông báo –> Chọn lưu

Bước 4: Sau khi tích lưu chọn phần người dùng chọn Thêm sau đó chọn người dùng sử dụng chức năng của nhóm quyền –> Chọn Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 13

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập danh mục loại thông báo nội bộ
Bài tiếp: Cách phân quyền cho một người dùng truy cập thông báo