Cách lọc tìm đơn từ của tôi chưa được duyệt

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu HRM ⇒ chọn Đơn từ chấm công

Bước 2: Chọn Đơn của tôi ⇒ dòng trạng thái chọn Chờ duyệt. Phần mềm sẽ tự động lọc những đơn từ của bạn đang chờ duyệt.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 18

Cùng Topics

Bài trước: Cách lọc tìm đơn từ của tôi đã được duyệt
Bài tiếp: Cách xem lại thông tin người duyệt đơn và thời gian duyệt đơn từ trên web