Cách khởi tạo nhanh cơ hội bán hàng từ danh sách khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ màn hình danh sách khách hàng, chọn 1 hoặc nhiều khách hàng cần gán danh sách bằng cách tích chọn.

Bước 2: Chọn “Khởi tạo” để chọn mục cần dán vào khách hàng vừa được chọn ở bước 1 >> Chọn cơ hội bán hàng

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin và bấm Lưu để lưu lại kết quả

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 17

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm người phụ trách khách hàng trong cùng bộ phận