Cách khởi tạo kế hoạch chăm sóc khách hàng từ danh sách khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ màn hình danh sách khách hàng, chọn 1 hoặc nhiều khách hàng cần gán danh sách bằng cách tích chọn.

Bước 2: Chọn “Khởi tạo” để chọn mục cần dán vào khách hàng vừa được chọn ở bước 1 >> Chọn kế hoạch chăm sóc khách hàng

Bước 3: Điền đẩy đủ thông tin và bấm Lưu để lưu lại

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 124

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập nguồn bán hàng
Bài tiếp: Cách gán nhanh nguồn khách hàng trong khách hàng