Cách khóa tài khoản nhân viên

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút
Bước 1: Tại giao diện chính chọn ADMIN ⇒ chọn Quản lý người dùng
Bước 2: Từ cây đơn vị trên hệ thống ⇒ Chọn tài khoản nhân viên cần xóa ⇒ tích vào ô vuông
Bước 3: Chọn Quản trị ⇒ chọn Khóa tài khoản
Bước 4: Nhập lý do khóa tài khoản ⇒ Chọn Đồng ý để khóa tài khoản
*Lưu ý: Khi khóa tài khoản nhân viên thì tất cả các dữ liệu liên quan tới tài khoản vẫn còn trên hệ thống, tuy nhiên nhân viên sẽ không thể đăng nhập và truy cập các dữ liệu liên quan đến tài khoản của mình.
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 13

Cùng Topics

Bài trước: Cách mở khóa tài khoản bị khóa
Bài tiếp: Cách xóa người dùng ra khỏi hệ thống