Cách gửi email trong cơ hội khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM chọn Quản lý cơ hội khách hàng.

Bước 2 : Chọn Điều phối

Bước 3 : Chọn cơ hội khách hàng cần gửi mail, nhập đầy đủ thông tin cho mail và gửi .

* , Lưu ý : Bạn có thể gửi mail cùng lúc cho nhiều khách hàng với cùng một nội dung .

Bạn chọn các khách hàng muốn gửi -> Gửi email

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 72

Cùng Topics

Bài trước: Cách gán nhanh người phụ trách trên nhiều cơ hội khách hàng
Bài tiếp: Cách xóa cơ hội khách hàng .