Cách gán nhanh người phụ trách trên nhiều cơ hội khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM chọn Quản lý cơ hội khách hàng.

Bước 2 : Chọn Điều phối

Bước 3 : Chọn cơ hội khách hàng cần  gánh nhanh  -> Gán nhanh

Bước 4 : Từ menu chọn mục Người phụ trách .

Bước 5 : Chọn người phụ trách và ấn Lưu để hoàn tất .

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 6

Cùng Topics

Bài trước: Cách thực hiện trao đổi trên cơ hội khách hàng
Bài tiếp: Cách thêm thành viên cùng bộ phận/ ngoài bộ phận vào nhóm hỗ trợ trong quản lý cơ hội khách hàng