Cách gán người phụ trách thuộc cùng 1 bộ phận trong danh sách khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM-> Chọn Khách hàng

Bước 2: Kích chọn khách hàng muốn add thêm thành viên cùng bộ phận >> Chọn gán

Bước 3: Chọn “Người phụ trách” để add thành viên trong bộ phận 

Bước 4: Thực hiện tìm kiếm theo tên thành viên -> kích chọn thành viên -> Lưu

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 84

Cùng Topics

Bài trước: Cách gán nhanh bộ phận phụ trách trong khách hàng
Bài tiếp: Cách tạo kế hoạch chăm sóc khách hàng gắn với nhiều khách hàng