Cách điều chỉnh thông tin của một phiếu thu, phiếu chi

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Tính năng này giúp người sử dụng cập nhật lại thông tin đối với các phiếu thu/chi nhập sai, nhập thiếu như giá trị, dự án, hợp đồng hay người nộp,…

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Thu chi nội bộ

Bước 2: Tick chọn Phiếu cần điều chỉnh thông tin

Bước 3: Chọn Sửa >> Điều chỉnh thông tin trong Bảng >> Bấm Lưu thay đổi để cập nhật

Với các phiếu thu/chi bạn có thể cập nhật các thông tin sau:

  • Mã phiếu, Ngày lập phiếu, Giá trịDự án, Hợp đồng, Khách hàng, Phòng ban, Nhân viên, Diễn giảitích/ bỏ tích Hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh
  • Không điều chỉnh được Quỹ
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 10

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới nhiều phiếu thu, phiếu chi bằng file excel
Bài tiếp: Cách thêm mới phiếu thu, phiếu chi trực tiếp từ một Khách hàng