Cách điều chỉnh tăng nợ

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu Bán hàng chọn Công nợ khách hàng

Bước 2: Chọn Thêm mới =>> Điều chỉnh tăng nợ

Bước 3: Nhập thông tin khách hàng tăng nợ và số tiền tăng

Bước 4: Bấm tự động phân bổ sau đó bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 7

Cùng Topics

Bài trước: Cách điều chỉnh giảm nợ
Bài tiếp: Cách thu nợ theo phiếu bán hàng