Cách điều chỉnh hợp đồng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ danh sách hợp đồng ( hợp đồng có thể nằm trong Theo dõi thực hiện hợp đồng hoặc Quản lý hợp đồng) -> Bấm chọn vào Hợp đồng cần điều chỉnh 

Bước 2: Bấm chọn Điều chỉnh để điều chỉnh hợp đồng

Bước 3: Nhập thông tin điều chỉnh theo loại điều chỉnh hợp đồng: Giá trị hợp đồng/Thời gian thực hiện/Nội dung hợp đồngsau đó bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 6

Cùng Topics

Bài trước: Cách Đính kèm tệp trong hợp đồng
Bài tiếp: Cách gán người theo dõi Hợp đồng