Cách điều chỉnh chỉ tiêu giao trong phiếu đánh giá KPI

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu KPI chọn Đánh giá KPI

Bước 2: Chọn vào từng phiếu giao KPI

Bước 3: Chuyển sang tab đánh giá KPI để xem đánh giá của nhân viên

Bước 4: Điều chỉnh lại chỉ tiêu giao ở cột Chỉ tiêu giao

Lưu ý: Chỉ có tài khoản của người báo cáo mới điều chỉnh được chỉ tiêu giao ở phần đánh giá KPI.

Bước 5: Sau khi chỉnh chỉ tiêu giao, chọn vào mục lưu thay đổi để lưu lại.

Bước 6: Chọn vào mục tính lại KPI để phần mềm cập nhật lại điểm KPI sau khi điều chỉnh

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 13

Cùng Topics

Bài trước: Cách theo dõi KPI của một nhân viên, phòng ban trên giao diện web
Bài tiếp: Cách hiệu chỉnh kết quả thực hiện chỉ tiêu KPI