Cách đánh giá chất lượng của một công việc đang ở trạng thái “Chờ đánh giá” (Web và Mobile)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Với các công việc cần đánh giá chất lượng, người thực hiện công việc khi hoàn thành xong chỉ có thể chuyển sang trạng thái “Chờ đánh giá”. Công việc chỉ có thể chuyển sang trạng thái “Hoàn thành” nếu Người được chỉ định đánh giá công việc thông qua

  •  Cách đánh giá công việc trên web

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc đang chờ đánh giá

(Hoặc từ Thông báo đến chọn công việc đang chờ đánh giá)

Bước 3: Ở phần Chi tiết công việc click vào phần “Bạn muốn thay đổi đánh giá”

Bước 4: Tiến hành đánh giá kết quả và chọn Lưu kết quả

  • Nếu Kết luận là “Hoàn thành”: Trạng thái công việc sẽ được chuyển sang Hoàn thành
  • Nếu công việc chưa đạt, kết luận “Làm lại”: Trạng thái công việc sẽ chuyển lại Đang thực hiện
  • Bạn cũng có thể thực hiện cho Điểm công việc tại ô Điểm để đánh giá chất lượng công việc, phục vụ cho việc đánh giá KPI cho từng nhân viên
  • Cách đánh giá công việc trên mobile

Bước 1: Tại giao diện chính của phần mềm –> chọn Công việc

Bước 2: Chọn công việc đang Chờ đánh giá

(Hoặc từ Thông báo đến chọn công việc đang chờ đánh giá)

Bước 3: Ở phần Chi tiết công việc click vào dấu (+)

Bước 4: Chọn Đánh giá công việc

Bước 5: Tiến hành đánh giá kết quả và chọn Lưu để lưu kết quả

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 22

Cùng Topics

Bài trước: Cách bổ sung thêm địa điểm làm việc vào một công việc
Bài tiếp: Cách xuất danh sách công việc ra file excel