Cách chuyển tiếp giai đoạn cho một nhiệm vụ đang thực hiện (Workflow)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Lưu ý: Để chuyển tiếp giai đoạn cho nhiệm vụ cần lưu ý:

  • Giai đoạn đó không có trường thông tin tùy chỉnh bắt buộc phải nhập
  • Các trường thông tin tùy chỉnh bắt buộc đã nhập đủ thông tin

Có 2 cách để chuyển tiếp giai đoạn cho một nhiệm vụ

Cách 1: Chuyển giai đoạn từ giao diện danh sách Nhiệm vụ

Bước 1: Từ giao diện Quy trình công việc (Workflow) chọn Nhiệm vụ của tôi

Tại đây sẽ hiển thị tất cả các nhiệm vụ được giao thực hiện

Bước 2: Click vào một nhiệm vụ để xem chi tiết

Bước 3: Chọn Sửa thông tin –> Nhập đầy đủ các trường thông tin tùy chỉnh (nếu có)

Bước 4: Sau khi điền đủ thông tin, hoàn thành tất cả các công việc của giai đoạn –> Xác nhận chuyển giai đoạn bằng cách chọn nút Chuyển giai đoạn tiếp 

Bước 5: Tích Hoàn thành các công việc trong giai đoạn (nếu công việc chưa được chuyển trạng thái hoàn thành) –> sau đó ấn nút Chuyển giai đoạn

Lưu ý: Phần Người thực hiện và Hạn thực hiện nhiệm vụ tại giai đoạn sẽ phụ thuộc cấu hình của giai đoạn đó trong phần Thiết lập

Cách 2: Chuyển nhanh giai đoạn từ giao diện bảng Board (Kanban)

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn Quy trình có nhiệm vụ cần chuyển giai đoạn

Bước 3: Từ giao diện view dạng Board (Kanban) chọn nhiệm vụ cần chuyển tiếp giai đoạn

Bước 4: Thao tác kéo – thả để chuyển sang giai đoạn tiếp theo

Bước 5: Tích Hoàn thành các công việc trong giai đoạn (nếu chưa được tích) sau đó ấn nút Chuyển giai đoạn

  • Cách chuyển giai đoạn trên mobile

Bước 1: Từ giao diện chính –> Chọn 3 gạch ngang

Bước 2: Chọn tính năng WorkFlow

Bước 3: Xem danh sách các Nhiệm vụ –>click sang tab Nhiệm vụ

Bước 4: Chọn nhiệm vụ cần thực hiện chuyển giai đoạn

Bước 5: Chọn Sửa thông tin để nhập thông tin các trường tùy chỉnh (nếu có)

Bước 6: Nhập đầy đủ thông tin trường tùy chỉnh, hoàn thành mọi công việc ở giai đoạn cần thực hiện

Sau đó chọn Chuyển tiếp để thực hiện chuyển tiếp giai đoạn

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 109

Cùng Topics

Bài trước: Cách đính kèm tài liệu dùng chung vào trong một quy trình (workflow) trên web
Bài tiếp: Cách xóa nhiệm vụ trong quy trình workflow trên web