Cách chỉnh sửa một bản nháp thông báo trước khi gửi trình duyệt

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu HRM –>  chọn Thông báo

Hoặc:

Bước 2: Vào phần Biên tập – Chọn thông báo cần chỉnh sửa ( đảm bảo thông báo đó đang ở trạng thái Dự thảo)

Bước 3: Chỉnh sửa nội dung xong lưu thay đổi

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 64

Cùng Topics

Bài trước: Cách phê duyệt ý kiến của nhân viên trong thông báo nội bộ
Bài tiếp: Cách ghim một thông báo thành tiêu điểm