Cách cấu hình xem bảng lương cá nhân sau khi chốt trên phần mềm FastWork

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Sau khi thực hiện tạo bảng lương tháng từ bảng lương lặp lại, dữ liệu bảng lương tháng đã được sinh ra trên hệ thống. Lúc này, nhân viên đã có thể truy cập bảng lương tháng để xem bảng lương cá nhân của mình. Tuy nhiên đây chưa phải là bảng lương chính thức cuối cùng. Nếu bạn không muốn để nhân viên xem bảng lương chưa chính thức này, bạn có thể vào cấu hình chỉ cho nhân viên xem bảng lương sau khi đã được phê duyệt.

Để thực hiện cấu hình bạn làm như sau:

Bước 1:Từ menu OFFICE –> Chọn Quản trị phân hệ OFFICE  

Bước 2: Tại giao diện Cấu hình –> Thực hiện kéo xuống bên dưới đến phần thông tin cấu hình dành cho bảng lương.

Ở mục Xem bảng lương cá nhân sau khi chốt –> Chọn Bắt buộc –> Sau đó chọn Lưu để lưu lại cấu hình

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 17

Cùng Topics

Bài trước: Cách xem bảng lương cá nhân hàng tháng trên phần mềm FastWork
Bài tiếp: Cách cấu hình yêu cầu nhập mã xác thực khi xem bảng lương cá nhân trên phần mềm FastWork