Cách cấu hình mẫu in cho từng loại đơn chấm công

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Trên hệ thống Fastwork đang có tất cả 8 loại đơn, mỗi loại đơn từ sẽ phải cấu hình mẫu in cho từng tham số truyền vào là khác nhau. Để cấu hình đơn từ ta làm như sau:

Bước 1: Office – Quản trị phân hệ Office+

Bước 2: Chọn mẫu in đơn từ, các trường thông tin bên phải là các trường tham số cho từng loại đơn từ dùng chung và dùng riêng, cấu hình loại đơn từ nào thì lấy trường thông tin đó

Bước 3: Chọn Thêm mới – Điền thông tin và upfile đã setup sẵn lên

Tên mẫu in : Đặt tên cho mẫu in đơn từ

Tải file : chọn file để tải file lên

Loại đơn từ áp dụng : chọn mẫu in đơn này dành cho đơn từ nào

Mô tả: nhập mô tả nếu có

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 9

Cùng Topics

Bài trước: Cách tìm kiếm đơn chấm công trên web
Bài tiếp: Cách trao đổi trên đơn chấm công