Cách cấu hình đề xuất với Quản lý trực tiếp của users

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Có 2 cách đề thiết lập Quản lý trực tiếp của 1 users:
– Cách 1 : Quản lý trực tiếp theo cây đơn vị ADMIN. nghĩa là Quyền của user cao hơn sẽ được hiểu là Quản lý trực tiếp của user Quyền nhỏ hơn mình.
Ví dụ : Quản lý trực tiếp của Quyền Nhân viên sẽ là Quyền Trưởng nhóm, Quản lý trực tiếp của Quyền Trưởng nhóm sẽ là Quyền Trưởng phòng.
– Cách 2 : Quản lý trực tiếp tự chủ động chọn cho từng user trong thiết lập tài khoản chi tiết của user đó.

Cách 1 : Quản lý trực tiếp theo cây đơn vị ADMIN

Bước 1: Từ menu WORK chọn Quản trị phân hệ WORK+.

Bước 2 : Chọn Cấu hình đề xuất.

Cấu hình ai là quản lý trực tiếp, có cần nhập mã khi thực hiện phê duyệt hay không,… 

Thời gian sử dụng mã xác thực là bao nhiêu phút

Nhấn Lưu để hoàn tất

Cách 2 : Quản lý trực tiếp tự chủ động chọn cho từng user trong thiết lập tài khoản chi tiết của user đó.

Bước 1: Vào ADMIN – Chọn Quản lý người dùng

Bước 2: Chọn chi tiết 1 user cần chỉnh

Bước 3: Nhấn SửaCập nhật Quản lý trực tiếp – Lưu lại để hoàn tất

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 89

Cùng Topics

Bài trước: Cách phê duyệt một đề xuất (web và app)
Bài tiếp: Cách thêm mới danh mục nhóm loại đề xuất