Cách cài đặt cấu hình công việc trên phần mềm FastWork

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Trước khi sử dụng tính năng quản lý công việc trên phần mềm FastWork cần thực hiện cài đặt cấu hình để áp dụng cho cho tất cả các công việc trên hệ thống

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn “Quản trị phân hệ WORK+”

Bước 2: Tại mục Cấu hình –> chọn Cấu hình công việc –> Bạn tích chọn các chức năng cấu hình công việc:

– Cấu hình giao việc giữa các nhân viên trong phòng ban hoặc với các cấp quản lý

– Cấu hình đơn vị tính thời gian cho công việc

– Cấu hình đánh giá công việc theo điểm

– Cấu hình hiển thị các trường thông tin khi thêm mới một công việc

– Cấu hình lịch làm việc để áp dụng tính thời gian thực hiện công việc

– Cấu hình cho công việc hiện trường

Bước 3: Bấm “Lưu” để cấu hình thành công

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 192

Cùng Topics

Bài trước: Cách sao chép một công việc trên phần mềm FastWork
Bài tiếp: Cách tạo lịch nhắc nhở trên công việc (web và mobile)