Cách cấu hình các loại đề xuất trong dự án xây dựng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Bước 1: Tích chọn dự án vừa mới tạo xong chọn mục thiết lập ( Chỉ hiển thị với quản trị dự án)

Bước 2: Trong mục thiết lập chọn mục loại đề xuất

Tại các loại đề xuất sẽ thiết lập cấu hình duyệt cho một số đề xuất có sẵn trong module quản lý dự án xây dựng

Đối với quy trình duyệt theo trình tự có thể set up thời gian phải duyệt đề xuất cho từng cấp duyệt và người có quyền duyệt tối cao ( được phép bỏ qua quy trình duyệt)

Tại mỗi đề xuất có thể phân quyền cho từng người trong đề xuất được phép thao tác những tính năng nào trong phần quyền cập nhật đề xuất

Bước 3: Sau khi thiết lập các thông tin trong dự án xong bấm lưu loại đề xuất

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 108

Cùng Topics

Bài trước: Cách tạo các danh mục trong dự án xây dựng
Bài tiếp: Cách thiết lập cấu hình phiếu trong dự án xây dựng