Cách cập nhật tiến độ trên nhiều công việc

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Cách cập nhật tiến độ trên nhiều công việc

Bước 1: Từ giao diện công việc tích chọn các ô checkbox công việc cần cập nhật tiến độ và chọn tiến độ

Bước 2: Kéo thanh tiến độ muốn cập nhật cho nhiều công việc

Bấm “Lưu cập nhật” để hoàn tất 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 71

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm/thay đổi thời gian thực hiện công việc (Web và Mobile)
Bài tiếp: Cách thêm các việc cần làm (checklist) trong công việc (Web và Mobile)