Cách cập nhật tiến độ hỗ trợ trong yêu cầu hỗ trợ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM chọn “Hỗ trợ (Ticket)”

Bước 2: Chọn yêu cầu hỗ trợ khách hàng muốn cập nhật tiến độ -> mở chi tiết ->  click chọn tiến độ. Phần mềm tự động chuyển trạng thái tiến độ

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 0

Cùng Topics

Bài trước: Cách cập nhật tiến độ hỗ trợ trong yêu cầu hỗ trợ
Bài tiếp: Cách tạo quy trình hỗ trợ trong nhóm hỗ trợ kỹ thuật