Cách cập nhật lại GPS khi báo sai vị trí hoặc không bắt được GPS trên phần mềm FastWork

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Việc chấm công trên phần mềm FastWork sẽ dựa vào việc lấy vị trí GPS trên thiết bị di động của bạn so với vị trí đã được cấu hình trên phần mềm để xác nhận bạn có đến đúng vị trí chấm công hay không. 

Tuy nhiên 1 số trường hợp, bạn đã đến đúng vị trí tuy nhiên phần mềm vẫn thể hiện sai vị trí và vượt khoảng cách chấm công quy định. Lúc này bạn có thể thực hiện 1 vài thao tác sau:

1. Bấm cập nhật vị trí 2-3 lần trên phần mềm

2. Thoát app. Mở Google Map trên điện thoại lên, cập nhật lại vị trí trên bản đồ và quay lại phần mềm thao tác chấm công lại (Vì GPS FastWork đang lấy dựa theo GPS của Google Map trả về)

3. Nếu trường hợp phần mềm báo không lấy được GPS, thì có thể bạn đang ở nơi quá kín, Google Map không bắt được GPS, bạn cần di chuyển ra những nơi thoáng hơn

​​​

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 25

Cùng Topics

Bài trước: Cách tuỳ chỉnh ẩn/hiện các cột thông tin trong bảng công
Bài tiếp: Cách xem báo cáo tổng hợp làm thêm, tăng ca