Topics: FastWork ADMIN

Đường dẫn:

Cách đặt lại mật khẩu tài khoản

Cách khóa tài khoản người dùng

Cách mở khóa tài khoản bị khóa

Cách khóa tài khoản nhân viên

Cách xóa người dùng ra khỏi hệ thống

Tôi đã chấm công vào nhưng hệ thống không ghi nhận

Hệ thống báo “GPS bị che khuất, bạn vui lòng di chuyển đến vị trí thông thoáng”, không cho chấm

Hệ thống thông báo “GPS đã tắt, vui lòng bật GPS độ chính xác cao ” và không cho chấm công

Thực hiện chấm công báo “Sai số khoảng cách” không cho chấm

Tại sao tôi không nhận được mail của fastwork gửi về khi được giao việc

Tại sao tôi không nhận được thông báo của phần mềm gửi về khi có công việc được giao

Iphone của tôi không thể bấm được vào nút chấm công mặc dù đã bật mạng và GPS

Khi đăng nhập hệ thống báo lỗi “Không thể kết nối đến máy chủ”

Cách đưa người dùng vào bộ phận

Cách tra cứu lịch sử hệ thống bị chỉnh sửa