Xem report (báo cáo về các chiến dịch đã gửi)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Để xem hiệu quả chiến dịch email marketing, bạn hãy nhấn link See reports ở menu bên trái rồi chọn chiến dịch tương ứng.

https://canhme.com/wp-content/uploads/2017/02/Sendy-Report.jpg

Có rất nhiều thông tin được mô tả trong phần đồ thị bao gồm:

  • Số lượt/% mở email.
  • Số lượt/% click link bất kỳ trong email.
  • Số lượt/% người dùng nhấn unsubscribe.
  • Số lượt/% người dùng đánh dấu là spam.

Ngoài ra còn có thông tin chi tiết:

  • Link activity: liệt kê chi tiết link trong email cùng với số lượng click. Bạn có thể download danh sách chi tiết người đã click.
  • Last 10 opened: 10 người mở mail gần đây nhất. Có thể download toàn bộ danh sách.
  • Last 10 unsubscribed: 10 người unsubscribe gần đây nhất. Có thể download toàn bộ danh sách.
  • Last 10 bounced emails: 10 email lỗi không gửi được gần đây nhất. Có thể download toàn bộ danh sách.
  • Last 10 marked as spam: 10 người report spam gần đây nhất. Có thể download toàn bộ danh sách.
  • All countries: quốc gia có người dùng mở mail nhiều nhất. Thông tin này thường không chính xác.
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 218

Cùng Topics

Bài trước: Cấu hình list
Bài tiếp: Tạo chiến dịch Email Marketing