Xem lịch chăm sóc trên công việc

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu CRM chọn Quản lý chăm sóc khách hàng .

Bước 2 : Từ giao diện chọn Tất cả kế hoạch chọn kế hoạch muốn lập lịch chăm sóc

Bước 3 : Từ giao diện chọn Lịch biểu .

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 42

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm khách hàng vào kế hoạch chăm sóc
Bài tiếp: Cách trao đổi trong kế hoạch chăm sóc khách hàng