Tổng quan về giám sát vị trí

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Giám sát vị trí và thời gian làm việc của nhân sự (Tính năng cho Quản lý)

✔️ Quản lý nhận thông báo tức thời khi có nhân viên check in/check out vào/ra địa điểm làm việc.

✔️ Theo dõi chính xác quân số của nhân viên tại mỗi địa điểm làm việc, biết được nhân viên đang ở văn phòng/ công trình nào, có đến đúng giờ hay không?

✔️ Phần mềm không chỉ ghi nhận các thông tin hiện tại mà còn lưu lại toàn bộ lịch sử viếng thăm điểm bán của mỗi nhân viên để phục vụ cho việc kiểm tra, theo dõi.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 298

Cùng Topics

Bài trước: Lưu ý về việc ghi nhận được lộ trình di chuyển của nhân viên khi áp dụng phần mềm FastWork
Bài tiếp: Phân quyền phạm vi cho một người dùng có quyền theo dõi vị trí nhân viên của các phòng ban khác