Thực hiện check in – check out tại khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1 : Từ Menu trang chủ chọn  dấu 3 gạch góc dưới bên phải.

Bước 2 : Chọn Chăm sóc khách hàng .

Bước 3 : Chọn Viếng thăm

Bước 4 : Chọn khách hàng cần chăm sóc →  kích vào dấu ba chấm

Bước 5 : Chọn Thực hiện chăm sóc khách hàng .

Bước 6 : Thực hiện Check – in, Check – out .

Bước 7 : Điền thông tin vào biểu mẫu và ấn Lưu để hoàn tất .

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 149

Cùng Topics

Bài trước: Làm thế nào để xem lịch chăm sóc khách hàng trên điện thoại
Bài tiếp: Cách xuất dữ liệu viếng thăm trong kế hoạch chăm sóc khách hàng