Thứ tự trừ phép năm trên phần mềm FW

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Cách trừ phép trên phần mềm FastWork sẽ theo thứ tự lần lượt như sau:

  1. Ưu tiên trừ ở phép lũy kế trước
  2. Sau khi trừ hết phép lũy kế (trong thời gian quy định được hưởng lũy kế) sẽ trừ tiếp tới phép năm và phép thâm niên

Phép năm và phép thâm niên sẽ k phân biệt trừ phép nào trước phép nào sau

Hai phép này được tính chung trong cột còn thực tế. Nên khi có đơn xin nghỉ sẽ trừ trông cột phép còn thực tế đó

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 147

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập cấu hình Phép năm (Tổng quan)
Bài tiếp: Cách cập nhật điều chỉnh trực tiếp phép trên phần mềm