Thiết lập mẫu in biểu mẫu

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu WORK bạn chọn “Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Chọn Biểu mẫu và chọn Thêm mới để tạo mới một mẫu in

Bước 3: Chọn “Thêm mới” để tạo công việc mẫu.

Điền thông tin theo mẫu cần xuất, có thể đính kèm các trường để xuất dữ liệu có sẵn từ phần mềm với công cụ thêm trường bên dưới
Nhấn Lưu để hoàn tất

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 36

Cùng Topics

Bài trước: Cấu hình chung đề xuất
Bài tiếp: Phân quyền quy trình