Thiết lập dự trù về khối lượng, nhân lực, thiết bị trong công việc dự án xây dựng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tích chọn dự án vừa mới tạo xong chọn mục quản lý thi công

Bước 2: Bấm chọn công việc cần dự trù và thực hiện dự trù trong phần nguồn lực

Bước 3 : Sau khi thực hiện khai báo thông tin về dự trù bấm Lưu thay đổi, kiểm tra tiến độ tại mục nguồn lực sau khi Lưu.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 14

Cùng Topics

Bài trước: Cách tạo báo cáo thi công hàng ngày trong dự án thi công xây dựng
Bài tiếp: Thao tác điều chỉnh kế hoạch trên bảng quản lý thi công