Thiết lập định mức trong dự án xây dựng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Truy cập Dự án xây dựng –> chọn Quản lý vật liệu

Bước 2: Chọn định mức vật liệu –> Chọn vật liệu –> Chọn số lượng thiết lập các định mức –> Lưu

Lưu ý: Mức cảnh báo dựa trên số lượng sản phẩm nhập nếu như nhập quá số lượng dự trù sẽ có hiển thị cảnh báo theo từng định mức, Còn đối với số lượng sản phẩm đã xuất trong công việc sẽ là cảnh báo dựa trên tồn kho còn lại

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 13

Cùng Topics

Bài trước: Thiết lập hợp đồng trong dự án xây dựng
Bài tiếp: Cách tạo kho vật liệu trong dự án xây dựng