Thiết lập Danh mục Nhà cung cấp/Loại thu/Loại chi

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Việc thiết lập các Loại thu/chi giúp doanh nghiệp phân loại và quản lý riêng các Loại phiếu thu/phiếu chi một cách dễ dàng hơn

Bước 1: Từ Menu Quản trị phân hệ OFFICE+ chọn Thu chi nội bộ

Bước 2: Chọn Nhà cung cấp/Loại thu/Loại chi để Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin của Nhà cung cấp/Loại thu/Loại chiLưu lại

* Lưu ý: Ngoài ra, phần mềm cũng hỗ trợ người dùng thêm mới loại thu/chi từ file excel

  • Tải file mẫu từ phần mềm để nhập các trường dữ liệu theo đúng quy định
  • Nhập file dữ liệu theo file mẫu đã chuẩn hóa
  • Thao tác Chọn file → Bắt đầu tải file → Nhập dữ liệu
https://cong-ty-tnhh-cong-ngha-fastwork-viat-nam.intercom-attachments-7.com/i/o/233102798/19f83380870027d22e903b6f/qYx9UyCWrg_icR32BRm6Pqqul5CzERMZcOZf1bgMWxY-D9CQvX-5U4pMaqVDd840jA5XZCq2BYAWL1r6HsRa-s5_b9fSzdx2i2C21uFCZpcDsKfSDlRvC2z7DRrSXfGiM4KaL2Rf
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 42

Cùng Topics

Bài trước: Thêm mới nhóm tài nguyên
Bài tiếp: Thêm mới loại văn bản