Thiết lập danh mục cơ hội khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Bước 1: Từ Cơ hội bán hàng -> Chọn Dashboard-> Chọn biểu tượng bánh răng ->Chọn Danh mục Cơ hội khách hàng

Bước 2: Thực hiện thêm mới Nhu cầu
Nhu cầu: là mong muốn, đòi hỏi của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ,… mà doanh nghiệp cung cấp. Chọn “Nhu cầu”-> chọn thêm mới ở góc phải màn hình, tạo các Nhu cầu 

Bước xử lý: Bước xử lý là các bước cần phải thực hiện khi phát sinh 1 cơ hội khách hàng. Chọn “Bước xử lý”-> chọn thêm mới ở góc phải màn hình, tạo các Bước xử lý

Mức ưu tiên: Mức ưu tiên là thể hiện các mức độ quan tâm, ưu tiên đến từng cơ hội khách hàng. Chọn “Mức ưu tiên”-> chọn thêm mới ở góc phải màn hình, tạo các Mức độ ưu tiện của cơ hội

Tình trạng: Chọn “Tình trạng”-> chọn thêm mới ở góc phải màn hình, tạo các Tình trạng

Lý do thất bại: Chọn “Lý do thất bại”-> chọn thêm mới ở góc phải màn hình, tạo các Lý do thất bại

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 26

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập nhu cầu khách hàng .
Bài tiếp: Cách thêm người theo dõi trên cơ hội khách hàng