Thiết lập các đầu việc phụ – checklist cho công việc trong dự án

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Vào công việc cần thiết lập các đầu việc phụ – checklist

Bước 2: Trong mục việc cần làm nhập tiêu đề công việc

Bước 3: Chọn “Thêm mục” và nhập tên tiêu đề checklist

  •       Thiết lập deadline, tag người được giao thực hiện
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 96

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới công việc trong dự án trên web
Bài tiếp: Cách theo dõi tiến độ thực hiện dự án