Thêm mới loại văn bản

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại giao diện OFFICE → Chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Chọn Danh mục → chọn Văn bản

Bước 3: Chọ Loại văn bản → chọn Thêm mới

Bước 4: Điền các thông tin và nhấn Lưu để thêm mới loại văn bản thành công

* Lưu ý: Phần người ký chính là những người được phân quyền và thiết lập ở mục văn bản trong cấu hình Quản trị phân hệ OFFICE+

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 13

Cùng Topics

Bài trước: Thiết lập Danh mục Nhà cung cấp
Bài tiếp: Cấu hình mẫu xuất đăng ký lịch họp