Thao tác điều chỉnh kế hoạch trên bảng quản lý thi công

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tích chọn dự án vừa mới tạo xong chọn mục quản lý thi công

Bước 2: Bấm tiện ích chọn điều chỉnh kế hoạch

Bước 3 : Tại điều chỉnh kế hoạch có thể thay đổi khung thời gian thực hiện công việc, khối lượng, tiêu đề công việc theo như tình trạng thi công thực tế sau khi thực hiện các thay đổi xong bấm Lưu thay đổi

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 197

Cùng Topics

Bài trước: Cách tạo báo cáo thi công hàng ngày trong dự án thi công xây dựng
Bài tiếp: Cách thêm mới công việc tại bảng quản lý thi công