Phân quyền theo nhóm quyền

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Với trường hợp bạn muốn phân quyền chức năng truy cập cho nhiều nhân viên, bạn có thể dùng phân quyền theo nhóm quyền.

Cách thêm mới nhóm quyền.

Bước 1: Tại giao diện WORK chọn Quản trị phân hệ WORK+.

Bước 2: Chọn Phân quyền => Nhóm quyền, chọn Thêm => Điền thông tin cho nhóm quyền mới và nhấn Lưu.

Bước 3 : Chọn nhóm quyền vừa thêm. Chọn các quyền cho nhóm quyền và ấn Lưu.

* Lưu ý: Khi phân quyền cho các tài khoản theo nhóm quyền hay theo từng thành viên thì bạn đều phải thực hiện tích chọn chức năng “lịch biểu cá nhân” vì đây là trang chủ của hệ thống.

Cách thêm người dùng vào nhóm quyền

Bước 1: Tại giao diện WORK chọn Quản trị phân hệ WORK+.

Bước 2 : Chọn Nhóm quyền cần thêm người dùng => Chọn người dùng, chọn Thêm

Bước 3: Tích Chọn nhân viên cần vào nhóm quyền chọn Lưu để thêm nhân viên vào nhóm quyền

 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 24

Cùng Topics

Bài trước: Thiết lập công việc mẫu
Bài tiếp: Phân quyền theo người dùng