Phân quyền phạm vi cho một người dùng có quyền theo dõi bảng phép của các phòng ban khác .

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Vì sao phải phân quyền cho một  người dùng có thể theo dõi bảng phép của phòng ban khác ?

Vì trên hệ thống của FastWork, Nếu 1 nhân viên nằm trong 1 bộ phận, thì phạm vi nhìn dữ liệu chỉ trong bộ phận đó.

Tuy nhiên đối với bộ phận nhân sự, đặc thù có thể quản lý phép của cả công ty. Lúc này Nhân sự để thấy được dữ liệu phép của nhân viên các bộ phận khác sẽ phải Phân Phụ trách Phép của Công ty

Cách thiết lập

Bước 1: Từ menu OFFICEchọn “ Quản trị phân hệ Office+ ’’

Bước 2 : 

  • Từ giao diện chọn “ Người dùng ” >> Chọn người dùng có quyền theo dõi bảng phép của các phòng ban khác.
  • Chọn qua tab Phụ trách 
  • Tìm đến Mục Quản lý người dùng, chọn bộ phận muốn quản lý Phép. Nếu quản lý cho cả công ty thì chọn Khu vực Công ty
  • Sau đó bấm Lưu
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 8

Cùng Topics

Bài trước: Phân quyền cho một người dùng có thể điều chỉnh bảng phép
Bài tiếp: Phân quyền cho một nhóm người dùng có quyền cấu hình phép