Phân quyền cho một nhóm người dùng truy cập vào các chức năng trong Quản lý dự án

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Dùng tài khoản của người quản trị hoặc tài khoản có thể Phân quyền 

  • Chọn WORK –> Chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Chọn mục Phân quyền –> Chọn Nhóm quyền 

  • Bấm vào Nhóm quyền Nhân viên ở bảng bên phải –> Chọn tab Người dùng –> Chọn nút Thêm

Bước 3: Bảng “Bạn muốn thêm người dùng” hiện ra –> Chọn những người muốn thêm vào dự án –> Sau đó bấm nút Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 39

Cùng Topics

Bài trước: Phân quyền cho một người dùng truy cập vào các tính năng trong Quản lý dự án
Bài tiếp: Cách cấu hình phân quyền dự án