Phân quyền cho một nhóm người dùng có quyền truy cập giám sát vị trí nhân viên

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút
  1. Vì chức năng giám sát vị trí nhân viên thường chỉ áp dụng cho quản lý và chỉ áp dụng cho những User được chỉ định, vì vậy phải phân quyền người dùng mới có quyền truy cập giám sát vị trí nhân viên.

      2. Cách thực hiện:

Bước 1 : Từ menu OFFICE ⟶  “Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Tại giao diện phân quyền chọn Nhóm quyền sau đó ấn Thêm để thêm mới một nhóm nhóm quyền

Bước 3: Sau khi thêm mới click chọn nhóm quyền mình vừa tạo, tích chọn chức năng của nhóm quyền (cột bên phải) và ấn lưu để hoàn tất

Bước 4 : Chọn tab người dùng, bấm Thêm và chọn những tài khoản được phép sử dụng tính năng giám sát vị trí => Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 21

Cùng Topics

Bài trước: Tổng quan về giám sát vị trí
Bài tiếp: Phân quyền cho một người dùng có quyền giám sát vị trí nhân viên