Phân quyền cho một nhóm người dùng có quyền quản trị chấm công

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

1, Vì sao phải phân quyền cho một nhóm người dùng?

Việc phân quyền theo nhóm sẽ giúp bạn thao tác nhanh với nhiều người cùng lúc, giảm bớt thời gian và thao tác

2, Cách thiết lập

Bước 1: Từ menu HRM chọn “ Quản trị phân hệ HRM ’’

Bước 2 : Từ Phân quyền >> Chọn Nhóm quyền >> Chọn Thêm để tạo nhóm quyền mới

Bước 3 : Kích chọn vào nhóm quyền vừa tạo >> Chọn đến Quyền Quản lý chấm công >> Tick chọn 

Bước 4: Sau khi Lưu xong >> Chọn qua tab Người dùng >> Thêm

Bước 5 : Chọn những người có quyền Quản trị chấm công >> Sau đó bấm Lưu 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 10

Cùng Topics

Bài trước: Cách cài đặt cấu hình chung để quản lý bảng công của nhân viên
Bài tiếp: Phân quyền cho một người dùng có quyền quản trị chấm công