Phân quyền cho một nhóm người dùng có quyền chỉnh sửa đơn từ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút
  1. Vì sao cần phân quyền thêm đơn từ?
  • Vì không phân quyền sẽ không thêm được đơn từ

     2.  Cách thực hiện

Bước 1: Từ menu OFFICE -> chọn Quản trị office

Bước 2:

Chọn “Phân quyền” → “Nhóm quyền” → chọn nhóm quyền Quản lý chấm công -> Chức năng nhóm quyền 

Bước 3  Chọn tab “Người dùng” -> Thêm để add các thành viên vào cùng nhóm quyền

Bước 4: Tích chọn các thành viên vào trong nhóm quyền trên hệ thống. Bấm “Lưu” để add thành công người dùng vào nhóm quyền

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 5

Cùng Topics

Bài trước: Phân quyền cho một người dùng có quyền chỉnh sửa đơn từ