Phân quyền cho một người dùng truy cập vào quy trình công việc (checkflow)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để phân quyền cho một nhân viên được phép truy cập vào các tính năng trong quy trình công việc CheckFlow thực hiện như sau:

Bước 1: Từ nemu Work –> Chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Ở mục Phân quyền –> Chọn Người dùng 

Bước 3: chọn Tài khoản cần phân quyền tính năng Quy trình công việc (checkflow)

Tìm tới tính năng Quy trình công việc (Checkflow) và tích vào các quyền tính năng nhân viên được phép truy cập

Sau khi tích xong các quyền tính năng chọn Lưu để lưu lại phân quyền

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 59

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới một nhóm quy trình (Checkflow) trên web
Bài tiếp: Cách cấu hình phân quyền quy trình công việc (CheckFlow)