Phân quyền cho một người dùng truy cập tính năng trong Module Đề xuất và phê duyệt nội bộ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Để một tài khoản có thể Quản trị. truy cập,thêm, xem, sửa, xóa  Đề xuất và phê duyệt nội bộ trên FastWork bạn cần phân quyền tính năng cho tài khoản đó. Để thực hiện bạn làm như sau:

Bước 1:  Từ giao diện chính chọn OFFICE ⟶  “Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Ở cột bên trái chọn “Phân quyền” ➝ chọn “Người dùng” 

Bước 3: Chọn người dùng cần phân quyền chức năng

Bước 4: Ở bên cột “Chức năng” chọn vào Chức năng tương ứng cho phép nhân viên được truy cập

Trong OFFICE sẽ có các nhóm chức năng theo các module 

Bạn kéo xuống phần Quản lý đề xuất để chọn các chức năng tương ứng

– Chức năng nào được phép truy cập tích (v)

– Chức năng nào không được phép thì bỏ trống, không tích

Bước 5: Sau khi tích xong các tính năng cho phép truy cập chọn Lưu để lưu lại cấu hình

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 5

Cùng Topics

Bài trước: Phân quyền cho một nhóm người dùng truy cập tính năng trong Module Đề xuất và phê duyệt nội bộ