Phân quyền cho một người dùng có thể xem khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1 : Từ menu CRM chọn Quản trị phân hệ CRM+ -> Phân quyền

Bước 2 : Chọn Người dùng  -> người dùng cần phân quyền  -> chọn Chức năng Xem khách hàng -> ấn Lưu để hoàn tất.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 19

Cùng Topics

Bài trước: Phân quyền cho một người dùng có thể xóa khách hàng
Bài tiếp: Phân quyền cho một người dùng có thể truy cập quản lý khách hàng