Phân quyền cho một người dùng có thể điều chỉnh bảng phép

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Vì sao phải phân quyền cho một  người dùng có thể điều chỉnh bảng phép ?

Vì được phân quyền người dùng  mới điều chỉnh bảng phép được .

Cách thiết lập

Bước 1 : Từ menu OFFICE ⟶  “Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Ở cột bên trái chọn “Phân quyền” ➝ chọn “Người dùng” 

Bước 3: Chọn người dùng cần phân quyền chức năng

Bước 5: Rồi bấm “ Lưu ” để hoàn tất .

 Ở bên cột “Chức năng” chọn vào Chức năng tương ứng cho phép nhân viên được truy cập

Trong OFFICE sẽ có các nhóm chức năng theo các module 

Bạn kéo xuống phần Quản lý đề xuất để chọn các chức năng tương ứng

– Chức năng nào được phép truy cập tích (v)

– Chức năng nào không được phép thì bỏ trống, không tích

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 6

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập tính phép cho đơn công tác vào ngày nghỉ , ngày lễ .
Bài tiếp: Phân quyền phạm vi cho một người dùng có quyền theo dõi bảng phép của các phòng ban khác .