Phân quyền cho một người dùng có quyền giám sát vị trí nhân viên

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Trên Menu chọn “OFFICE” → “Quản trị office”

Bước 2:

Chọn “Phân quyền” → “Người dùng”, chọn tên người dùng được cấp quyền giám sát vị trí nhân viên → chọn “Chức năng” (Lưu ý: Khi bạn tạo tài khoản trên hệ thống các quyền Nhân viên, Trưởng phòng, Lãnh đạo, Trưởng nhóm -> hệ thống đã add theo các nhóm quyền Nhân viên, Quản lý tương ứng.)

Bước 3: Tích chọn vào dòng “Giám sát vị trí nhân viên”, kiểm tra lại 1 lượt các chức năng mà người dùng này được phép rồi ấn “Lưu”

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 10

Cùng Topics

Bài trước: Phân quyền cho một nhóm người dùng có quyền truy cập giám sát vị trí nhân viên
Bài tiếp: Phân quyền phạm vi cho một người dùng có quyền theo dõi vị trí nhân viên của các phòng ban khác